เกี่ยวกับ ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลวิภาวดี

เพื่อสุขภาพของคนไทยทุกคน คือ จุดเริ่มต้นของเรา

โรงพยาบาลวิภาวดี เพื่อชีวีทุกระดับ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2529 ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพดี และมีทางเลือกในการดูแลรักษาพยาบาลตนเองมากขึ้น ปัจจุบันได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เป็นบริษัทโรงพยาบาลวิภาวดีจำกัด(มหาชน) มีศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา และยังได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก JCI, ISO 9001:2000, HA

Advanced LASIK Center เป็นศูนย์เลสิคของโรงพยาบาลวิภาวดี ที่เริ่มเปิดบริการมาตั้งแต่ปี 2545 โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย MEL-80 จากประเทศเยอรมัน พร้อมทีมแพทย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์มืออาชีพ ได้รับการอบรมเรื่องการรักษา ดูแล และบริการที่ดี ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผู้มาใช้บริการจะไม่ผิดหวังกับการบริการที่ทำให้คุณรู้สึกได้ถึงความประทับใจในคุณภาพการดูแลรักษาตั้งแต่ขั้นตอนการให้ข้อมูล, การตรวจประเมินสภาพสายตา, การผ่าตัด, และการตรวจติดตามหลังการรักษา

เราใช้เทคโนโลยีล้ำหน้า ด้วยเครื่องเลเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุด MEL-80 G Scan จากประเทศเยอรมัน มีระบบการตรวจวิเคราะห์ Wavefront guided Laser and CRS MASTER ที่ใช้ตรวจประมวลผลสภาพสายตาที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ทำให้การทำเลสิคเป็นไปอย่างแม่นยำ ควบคู่ไปกับระบบ Oculign IR เป็นระบบสแกนรายละเอียดม่านตาจดจำลายม่านตาในขณะที่ยิงเลเซอร์ กับระบบ Fast Eye Tracker System

โดยใช้ pupil and limbus tracking ใช้ติดตามการกลอกตาได้รวดเร็วตลอดเวลาของการรักษา อีกทั้งใช้เวลาในการยิงเลเซอร์สั้นเพียง 5-10 วินาที ด้วยระบบ Shot Frequency MEL 80 เวลาที่สั้น จะช่วยลดระยะเวลาความตื่นเต้นกังวลให้น้อยลง ทำให้คุณมั่นใจได้มากขึ้น ว่าช่วงเวลาพริบตาเดียวสายตาที่เคยเป็นปัญหาสำหรับชีวิตคุณได้กลับมาเป็นสายตาปกติที่จะทำให้คุณมีอิสระได้ตามรูปแบบที่คุณต้องการ