โรคสายตาเอียง

โรคสายตาเอียงเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปจนส่งผลให้เกิดปัญหาในการมองเห็นแบบไม่ทันตั้งตัว ดังนั้นเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสายตาเอียงให้มากขึ้น บทความนี้จึงขอนำเสนอสาระสำคัญของโรคสายตาเอียง วิธีสังเกตอาการ การทดสอบสายตาเอียง วิธีรักษา และการพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจรักษา

ปรียบเทียบการมองเห็นสายตาปกติ กับ สายตาเอียง

โรคสายตาเอียงคืออะไร?

ภาวะความผิดปกติทางสายตาที่ทำให้เห็นภาพเบลอ หรือเห็นภาพบิดเบี้ยวไป เกิดจากกระจกตามีรูปร่างผิดปกติหรือบางครั้งเกิดจากความโค้งผิดรูปของเลนส์ตาที่อยู่ข้างใน การที่กระจกตาหรือเลนส์ตามีรูปร่างผิดปกติจะส่งผลให้แสงไม่ตกกระทบลงจุดรวมแสงที่จอประสาทตาพอดี ผลที่ตามมาคือ ไม่ว่าคุณจะมองภาพจากระยะใกล้หรือไกลก็ตาม ภาพที่คุณมองเห็นจะเบลอ อาจทำให้รู้สึกไม่สบายตา และรู้สึกปวดหัว

คนส่วนใหญ่จะมีภาวะสายตาเอียงอยู่แล้ว แต่ถ้ามีอาการสายตาเอียงไม่มากก็จะไม่มีผลต่อการมองเห็น หรือไม่ต้องการรักษาใด ๆ ภาวะสายตาเอียงมักจะเกิดในคนที่มีปัญหาสายตาสั้นหรือสายตายาวซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการตกกระทบของแสงเช่นเดียวกัน

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคสายตาเอียง เป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากพันธุกรรม ทำให้เป็นตั้งแต่เกิด แต่ภาวะสายตาเอียงอาจจะแย่ลงหรือดีขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ดีบางครั้งสายตาเอียงอาจจะเป็นผลที่ตามมาหลังจากได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตา หรือเป็นผลแทรกซ้อนมาจากการผ่าตัด

การตกกระทบของแสงในคนที่มีสายตาปกติและในคนที่เป็นโรคสายตาเอียง

สายตาเอียงสังเกตง่าย ๆ ได้อย่างไร?

สายตาเอียงอาจจะไม่ได้มีอาการเฉพาะเจาะจง บางครั้งอาจจะเกิดร่วมกับอาการสายตาสั้น หรือสายตายาว คุณอาจจะมีอาการมองเห็นภาพไม่ชัดเจน รู้สึกเมื่อยล้าดวงตา ปวดหัว โดยเฉพาะหลังจากทำงานบางอย่างที่ต้องเพ่ง หรือทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เช่น อ่านหนังสือ หรือใช้คอมพิวเตอร์

ทดสอบสายตาเอียงทำได้อย่างไร?

คุณสามารถทดสอบว่าตนเองเป็นโรคสายตาเอียงหรือไม่ได้โดยการไปตรวจเช็คสายตาประจำปีทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาจะทำการวัดจุดรวมแสงของสายตา และวัดค่าเลนส์สายตาหากมีความจำเป็นต้องใช้ ซึ่งมีวิธีการทดสอบสายตาเอียง ได้แก่

 • ทดสอบความคมชัดของการมองเห็น โดยการอ่านตัวอักษรที่อยู่บนแผ่นวัดสายตาที่วางอยู่ในระยะไกล
 • วัดความโค้งของกระจกตา โดยใช้เครื่องเคราโตมิเตอร์ (Keratometer) หรือโทโพกราฟเฟอร์ (Topographer)
 • ทดสอบการหักเหของแสงเพื่อให้ได้ค่าสายตาที่เหมาะสมสำหรับการเลือกเลนส์สายตา โดยใช้เครื่องโฟรอพเตอร์ (Phoropter)

มีวิธีแก้ไข (รักษา) สายตาเอียงอย่างไร?

ในกรณีที่คุณทดสอบสายตาแล้วพบว่าสายตาเอียง แต่ว่าไม่ได้มีปัญหาด้านการมองเห็น คุณก็ไม่จำเป็นว่าต้องทำการรักษาใด ๆ แต่ถ้าคุณมีปัญหาทางด้านการมองเห็นก็จำเป็นที่จะต้องรักษาเพื่อให้การมองเห็นชัดเจนขึ้น เช่น

 • สวมแว่นตา แว่นตาสำหรับโรคสายตาเอียงจะใช้เลนส์ทรงกระบอก เพื่อเพิ่มกำลังในบางส่วนของเลนส์เป็นพิเศษ
 • คอนแทคเลนส์ ในบางคนการใช้คอนแทคเลนส์จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการสวมแว่นตา ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนกว่า และมุมมองกว้างกว่า อย่างไรก็ดีการใช้คอนแทคเลนส์จะมีการสัมผัสกับดวงตาโดยตรง ดังนั้นควรที่จะทำความสะอาดคอนแทคเลนส์เป็นประจำ
  กรณีที่สายตาเอียงจะไม่สามารถใช้คอนแทคเลนส์ชนิดมาตรฐานทั่วไปได้ ต้องปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อเลือกใช้คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มแบบพิเศษ ที่เรียกว่า ทอริก (toric) หรือคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งแบบแก๊สซึมผ่านได้ที่เหมาะสมสำหรับดวงตาของแต่ละคน
 • ออร์โธเคราโตโลยี (Orthokeratology) เป็นการใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งไปบนดวงตาช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ข้ามคืน เพื่อปรับรูปร่างของกระจกตา หลังจากนั้นก็ถอดออก สายตาก็จะสามารถกลับมามองเห็นได้เป็นปกติชั่วคราวโดยไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์ ซึ่งวิธีนี้รักษาโรคสายตาเอียงได้ชั่วคราวเท่านั้น ต้องใส่คอนแทคเลนส์เพื่อปรับรูปร่างกระจกตาอย่างสม่ำเสมอ
ภาพแสดงรูปของกระจกตาก่อนใส่ ระหว่างใส่ และหลังถอดคอนแทคเลนส์ชนิดแข็งออก เพื่อปรับความโค้งของกระจกตา
 • การผ่าตัดด้วยเลเซอร์ และการผ่าตัดเพื่อแก้ไขการหักเหของแสงอื่น ๆ เช่น เลสิก LASIK และ พีอาร์เค – Photorefractive Keratectomy; PRK – มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับรูปร่างของกระจกตา โดยเลสิกจะเป็นการนำเอาเนื้อเยื่อด้านในกระจกตาออกมา ในขณะที่พีอาร์เคจะนำเอาเนื้อเยื่อของกระจกตาทั้งด้านนอก และด้านในออกมา

ควรพบจักษุแพทย์เมื่อไร?

โดยปกติไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ควรจะไปตรวจสายตาเป็นประจำทุกปี เนื่องจากภาวะสายตาเอียงจะแย่ลงแบบค่อยเป็นค่อยไป บางครั้งคุณอาจจะมีปัญหาสายตาเอียงมาเป็นปีโดยไม่รู้ตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการมองเห็นและสมาธิในการทำงาน หรือถ้าไม่สามารถไปตรวจสายตาได้เป็นประจำทุกปี ก็ควรรีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีเมื่อมีปัญหาในการมองเห็นเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง

อาการหลักของโรคสายตาเอียง ได้แก่ การมองเห็นภาพเบลอ จำเป็นที่ต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาเพื่อทดสอบหาต้นเหตุ และวิธีรักษาที่เหมาะสม ทางเลือกสำหรับการรักษาโรคสายตาเอียงมีหลายวิธี ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาเพื่อเลือกวิธีการรักษาให้เหมาะสมกับสายตา และชีวิตประจำวันของคุณมากที่สุด
ทำเลสิกกับแพทย์เฉพาะทาง รพ วิภาวดี


ราคาโปร 46,000บ. รับ 30 คนเท่านั้น จองด่วนก่อนพลาดโอกาส

ปัญหาดวงตา
 • จ่ายเต็ม 46000, ผ่อน 53000 0% 10 เดือน
 • คณะจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกระจกตาโดยตรง
 • ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO, HA และ JCI