เลสิค ราคา โปร 49,000 บาท เดือนนี้เท่านั้น

อะไรที่ทำให้เกรซ กาญจน์เกล้า ทำเลสิค หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคลโปรโมชั่น ราคาทําเลสิก 2 ตา 49,000 บ. ทำเลสิค ราคาโปร ครบรอบศูนย์เลสิก 14 ปี ค่าตรวจประเมินสภาพสายตา 1, 500 บาทราคาปกติ 2,000 บาท PRK 1 ตา30,000 บาท PRK 2 ตา49,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน) หรือ 53,000 บาท (ผ่อน 0% 10 เดือน) ** โปรโมชั่นนี้หมดสิ้นเดือนนี้เท่านั้น! LASIK 1 ตา35,000 บาท LASIK 2 ตา49,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน) หรือ 53,000 บาท (ผ่อน 0% 10 เดือน) […]

อ่านต่อ ..

เลสิค ขั้นตอนการทำเลสิคตา

การทําเลสิค – LASIK คือ การใช้แสงเลเซอร์ไปปรับแต่งความโค้งของกระจกตา ทำให้แสงตกกระทบแล้วโฟกัสลงจอประสาทตาพอดี โดยแสงเลเซอร์ที่เราใช้นี้ เรียกว่า Excimer Laser เป็นเลเซอร์เย็นชนิดที่ปรับแต่งพื้นผิว (Photoablation) เท่านั้น จึงมีผลเฉพาะบริเวณผิวกระจกตา ไม่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปในตาได้ Excimer Laser เป็นแสงย่าน Ultraviolet มีความยาวคลื่น 193 nanometer แสงนี้มีความแม่นยำมากอยู่ในย่าน Micron หรือ 10-6 เมตรขั้นตอนการทำเลสิคตา ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ1แยกผิวกระจกตาออก2ใช้แสงเลเซอร์เพื่อปรับผิวกระจกตาโดยการทำ เลสิคจะทำโดยใช้ยาชาหยอดตาเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีดมยาสลบ เพราะระหว่างทำจะมีบางขั้นตอนที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้รับบริการบ้าง ที่จะมองตรงแสงที่จุดใดจุดหนึ่ง กระจกตาของเราซึ่งอยู่ส่วนหน้าสุดของลูกตา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อบางๆ ที่อัดแน่นกันอยู่เป็นชั้นๆ ซึ่งจะมีการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Microkeratome เพื่อเปิดผิวของกระจกตาเท่านั้น ผิวกระจกตาที่ถูกแยกออกมาก็จะถูกเปิดออกโดยยังมีขั้วด้านหนึ่งเหลือติดไว้กับลูกตาตลอดเวลาจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการใช้แสงเลเซอร์มาปรับความ โค้งกระจกตา ซึ่งใช้เวลาเพียง 5-10 วินาที เท่านั้น ระหว่างขั้นตอนนี้จะต้องมองนิ่งที่แสงนำเลเซอร์ซึ่งเป็นจุดสีแดงเพื่อให้แสง ตกลงกลางดวงตาพอดี บางช่วงอาจมองไม่ตรงหรือมองไฟสีแดงไม่เห็น เพราะเลเซอร์ที่เราใช้มีระบบตามการกลอกของลูกตา (pupil Tracking) ที่เร็วมาก ถึงแม้มองไม่ตรงบ้างแสงเลเซอร์สามารถจะตามลูกตาได้โดยอัตโนมัติ […]

อ่านต่อ ..

[วีดีโอ] สัมภาษณ์ พญ. ฐิดานันท์ เรื่องการรักษาสายตายาว

สายตายาวตามอายุ (Presbyopia) เป็นตามธรรมชาติที่มักเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เกิดจากการที่เลนส์แก้วตาเสื่อมสภาพ ทำให้ความยืดหยุ่นน้อยลงตามอายุที่มากขึ้น ประกอบกับกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าลง ทำให้ความสามารถในการมองเห็นระยะใกล้ลดลง เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านเมนูอาหาร การอ่านป้ายราคาสินค้า การใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นต้นต่อไปเราไปดูวีดีโอที่คุณ อั้น พูลผลิน ได้สัมภาษณ์คุณหมอฐิดานันท์ รัตนธรรม กันดีกว่าว่า สายตายาวนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร แล้วในปัจจุบันรักษาได้ด้วยเทคโนโลยีแบบไหน อย่างไร การแก้ไขสายตายาวตามอายุ คือ การใส่แว่นตา เมื่อต้องใช้สายตากับการมองระยะใกล้ ซึ่งในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป จะต้องมองไกลและใกล้สลับกันไปตามกิจกรรม ทำให้มีปัญหากับการใส่และถอดแว่นสลับไปมา จึงเบื่อกับการใส่ๆ ถอดๆ แว่นสายตายาว ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถแก้ไขปัญหาสายตายาวตามอายุ โดยไม่ต้องใส่แว่นตา ได้แก่ การแก้ไขสายตายาวตามอายุด้วยแสงเลเซอร์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 โปรแกรม ดังนี้ 1 โปรแกรม Near Vision (Monovision)เป็นเทคโนโลยีที่แก้ไขปัญหาสายตายาวตามอายุ โดยแพทย์จะทำการแก้ไขให้ตาข้างที่ถนัด (Dominance Eye) สามารถมองเห็นในระยะไกลชัดเจน ส่วนตาข้างที่ไม่ถนัด (Non Dominance Eye) จะแก้ไขให้เกิดสายตาสั้นเล็กน้อย […]

อ่านต่อ ..

การทํา เลสิก (Lasik) คืออะไร?

การทําเลสิก – LASIK (Laser In-Situ Keratomileusis) คือ การใช้แสงเลเซอร์ไปปรับแต่งความโค้งของกระจกตา ทำให้แสงตกกระทบแล้วโฟกัสลงจอประสาทตาพอดี โดยแสงเลเซอร์ที่เราใช้นี้ เรียกว่า Excimer Laser เป็นเลเซอร์เย็นชนิดที่ปรับแต่งพื้นผิว (Photoablation) เท่านั้น จึงมีผลเฉพาะบริเวณผิวกระจกตา ไม่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปในตาได้ Excimer Laser เป็นแสงย่าน Ultraviolet มีความยาวคลื่น 193 nanometer แสงนี้มีความแม่นยำมากอยู่ในย่าน Micron หรือ 10-6 เมตรอะไรที่ทำให้เกรซ กาญจน์เกล้า ตัดสินใจทำเลสิค หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคลLASIK ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ1แยกผิวกระจกตาออก2ใช้แสงเลเซอร์เพื่อปรับผิวกระจกตาโดยการทำ LASIK จะทำโดยใช้ยาชาหยอดตาเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีดมยาสลบ เพราะระหว่างทำจะมีบางขั้นตอนที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้รับบริการบ้าง ที่จะมองตรงแสงที่จุดใดจุดหนึ่ง กระจกตาของเราซึ่งอยู่ส่วนหน้าสุดของลูกตา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อบางๆ ที่อัดแน่นกันอยู่เป็นชั้นๆ ซึ่งจะมีการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Microkeratome เพื่อเปิดผิวของกระจกตาเท่านั้น ผิวกระจกตาที่ถูกแยกออกมาก็จะถูกเปิดออกโดยยังมีขั้วด้านหนึ่งเหลือติดไว้กับลูกตาตลอดเวลาจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการใช้แสงเลเซอร์มาปรับความ โค้งกระจกตา ซึ่งใช้เวลาเพียง 5-10 วินาที เท่านั้น […]

อ่านต่อ ..

อาการ หลังทําเลสิค

อาการที่ท่านอาจมีได้หลังทำเลสิค ผู้ที่มาทำเลสิคส่วนใหญ่จะหายเร็วมากภายใน 24-48 ชั่วโมง สายตาจะค่อยๆ ชัดขึ้น อาจมีสายตาขึ้นๆ ลงๆ ไม่คงที่ได้ในช่วงสัปดาห์แรก ตาแดง บางท่านอาจมีจุดสีแดงที่บริเวณตาขาวได้ จุดนี้เกิดจาก Suction Ring จุดแดงนี้ไม่มีผลกับสายตาหรือตาดำ จุดนี้จะค่อยๆ จางลงไปเองใน 1-2 สัปดาห์ เคืองตา อาจมีได้โดยเฉพาะภายใน 24 ชั่งโมงแรก ท่านอาจมีน้ำตาไหล น้ำมูกไหลได้ ท่านเพียงซับน้ำตาที่ไหลล้นออกมานอกฝาครอบตาเท่านั้น ห้ามแยงนิ้วเข้าไปซับน้ำตาใต้ฝาครอบตา การพักผ่อนด้วยการนอนหลับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้อาการเหล่านี้ดีขึ้น หลังจากตื่นนอนในเช้าวันแรกอาการเหล่านี้จะดีขึ้นมาก ตาพร่าหรือสายตาชัดบ้างไม่ชัดบ้าง ในช่วงสัปดาห์แรก สายตาจะค่อยๆคงที่ขึ้นเรื่อยๆ ตามการหายของแผล ตาแห้ง พบว่าในบางท่านอาจมีอาการตาแห้งเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะท่านที่ที่มีตาแห้งอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ตาพร่าเป็นครั้งคราวได้หรือมีอาการแสบ เคืองตาเวลาที่มีลมพัดเข้าตา เชื่อว่าอาการนี้เกิดจากการที่เราไปรบกวนเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกระจกตาทำให้ ระบบการกระตุ้นน้ำตาลดลงชั่วคราว อาการตาแห้งนี้จะค่อยๆดีขึ้นเองหลังจากเส้นประสาทปรับตัวได้ มองใกล้ไม่ชัด ในช่วงแรกสายตามองไกลจะกลับมาชัดก่อนสายตามองใกล้ จากนั้นสายมองใกล้จะค่อยๆ ดีขึ้นตามมาตามลำดับ แสงกระจายตอนกลางคืน อาจเห็นดวงไฟกระจายกว้างขึ้นกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรก ส่วนใหญ่แล้วจะดีขึ้นเองหลัง 1 สัปดาห์ แสงกระจายนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ในคนที่มีสายตาสั้นมากๆ และมีม่านตาขยายใหญ่กว่าคนปกติในเวลากลางคืน ซึ่งแพทย์จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจประเมินสายตาว่าท่านมีความ เสี่ยงนี้มากน้อยเพียงใด อะไรที่ทำให้เกรซ กาญจน์เกล้า […]

อ่านต่อ ..

PRK คือ อะไร? เรามีคำตอบ

PRK (Photorefractive Keratectomy) คือ วิธีการรักษาสายตาสั้นด้วยการใช้แสงเลเซอร์ เริ่มมาตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่ 80 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาช่วงทศวรรษที่ 90 จึงเริ่มมีวิธีการ ทำโดยวิธีเลสิกมาใช้ในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ความนิยมของ PRK จึงลดน้อยลงไปบ้าง แต่ PRK ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีข้อดีหลายประการและเหมาะสำหรับผู้ที่มีข้อ จำกัดบางประการในการรักษาการรักษาด้วยวิธี PRK นั้น จะไม่มีการแยกชั้นกระจกตา จากนั้นจะใช้แสงเลเซอร์ รักษาปรับแต่งความโค้งของกระจกตาโดยตรง เพื่อแก้ไขความผิดปกติ ของสายตาสั้น ยาว เอียง ได้ตามความต้องการอะไรที่ทำให้เกรซ กาญจน์เกล้า ตัดสินใจรักษาสายตาที่ศูนย์เลสิค รพ. วิภาวดี หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคลการพิจารณาเลือกใช้วิธีการรักษา โดย PRK ในกรณี คนไข้มีภาวะสายตาสั้น ไม่เกิน 800 มีภาวะกระจกตาบาง (ไม่สามารถเปิดผิวกระจกตาโดยวิธีเลสิคได้) มีภาวะตาแห้งกว่าปกติ มีเหตุผลทางอาชีพบางอาชีพ เช่น นักบิน ทหารข้อดีของการทำ PRK ตาไม่แห้งช่วยลดภาวะตาแห้ง และเป็นทางเลือกของผู้ที่มีน้ำตาน้อย กระจกตาบางทำได้เหมาะสำหรับเป็นทางเลือกผู้ที่มีปัญหากระจกตาบาง ลดการเกิดฝ้าวิทยาการใหม่ๆ และเครื่องมือของเราจะช่วยเรื่องลดการเกิดฝ้าหลังการทำ PRK […]

อ่านต่อ ..

[VIDEO] การแก้ไขสายตาด้วยการใส่เลนส์เสริม (ICL)

ICL (The Implantable Contact Lens) : เป็นทางเลือกในการแก้ไขความผิดปกติทางสายตา โดยทางศูนย์เลือกใช้เลนส์เสริมรุ่นใหม่ V4c ช่วยระบายของเหลวภายในลูกตาหลังการผ่าตัด จึงข้ามขั้นตอนการยิงเลเซอร์ตรงตำแหน่งม่านตาไปได้เลยทางเลือกใหม่เพื่ออิสรภาพที่สมบูรณ์แบบทางสายตาของคุณ..อะไรที่ทำให้เกรซ กาญจน์เกล้า ตัดสินใจรักษาสายตาที่ ศูนย์เลสิค รพ. วิภาวดี หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคลลองมาดูวีดีโอ animation การทำ ICL สั้นๆ กันครับ ว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไร วัสดุที่เราใช้วัสดุที่ใช้ในการผลิต ICL นั้นมีคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัว วัสดุที่ใช้ในการผลิต ICL มีชื่อทางการค้าว่าคอลลาเมอร์ (Collamer) ซึ่งวัสดุนี้เป็นส่วนประกอบของสารที่ชื่อ คอลลาเจน (Collagan) และโคโพลีเมอร์ (Copolymer) จากคุณสมบัติของคอลลาเมอร์นี้ จึงทำให้ ICL มีคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัว คือ มีความสามารถเข้ากันได้ดีกับร่างกาย โดยไม่เกิดปฏิกิริยาต่อต้านเมื่อใส่ ICL เข้าไป และให้ความคมชัดในการมองเห็นโดยทางศูนย์ จะเลือกใช้เลนส์เสริมรุ่นใหม่ V4c ที่มีรูตรงกลาง (Aguaport) ช่วยระบายของเหลวภายในลูกตาหลังการผ่าตัด จึงสามารถข้ามขั้นตอนการยิงเลเซอร์ตรงตำแหน่งม่านตาไปได้เลย ทำให้คนไข้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องรอยิงเลเซอร์อีก 1-2 […]

อ่านต่อ ..

โปรโมชั่น เลสิค เหลือ 46,000 บ !!

อะไรที่ทำให้เกรซ กาญจน์เกล้า ตัดสินใจทำเลสิค หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล โปรโมชั่น เลสิก, PRK – โปรโมชั่นครบรอบศูนย์เลสิก 14 ปี ค่าตรวจประเมินสภาพสายตา 1, 500 บาทราคาปกติ 2,000 บาท PRK 1 ตา30,000 บาท PRK 2 ตา46,000 บาท (ผ่อน 0% 6 เดือน) ** โปรโมชั่นนี้หมดสิ้นเดือนนี้เท่านั้น! LASIK 1 ตา35,000 บาท LASIK 2 ตา46,000 บาท (ผ่อน 0% 6 เดือน) ** โปรโมชั่นนี้หมดสิ้นเดือนนี้เท่านั้น! มีปัญหาเรื่องสายตาอย่านิ่งนอนใจ ทีมแพทย์ & บุคลากรที่ผ่านการรับรอง ISO, HA… ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาสายตา โทร. (081) […]

อ่านต่อ ..

คำบอก เล่าประสบการณ์การทำเลสิก (Testimonial)

สายตาน้ำตาลเป็นปกติแล้วนะทุกคน หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคลอะไรที่ทำให้เกรซ กาญจน์เกล้า ตัดสินใจทำเลสิค ที่ศูนย์เลสิค รพ. วิภาวดี หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคลดีเจเพชรจ้าและน้องนิวเคลียร์ หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคลคุณอุ้ม ลักขณา หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคลคุณตั๊ก บริบูรณ์ จันทร์เรือง หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล มีปัญหาเรื่องสายตาอย่านิ่งนอนใจ ทีมแพทย์ & บุคลากรที่ผ่านการรับรอง ISO, HA … ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาสายตา โทร. (081) 988 6784, (02) 941-2890-3

อ่านต่อ ..

เลสิก ขั้นตอนการทำเลสิกตา

การทําเลสิก – LASIK คือ การใช้แสงเลเซอร์ไปปรับแต่งความโค้งของกระจกตา ทำให้แสงตกกระทบแล้วโฟกัสลงจอประสาทตาพอดี โดยแสงเลเซอร์ที่เราใช้นี้ เรียกว่า Excimer Laser เป็นเลเซอร์เย็นชนิดที่ปรับแต่งพื้นผิว (Photoablation) เท่านั้น จึงมีผลเฉพาะบริเวณผิวกระจกตา ไม่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปในตาได้ Excimer Laser เป็นแสงย่าน Ultraviolet มีความยาวคลื่น 193 nanometer แสงนี้มีความแม่นยำมากอยู่ในย่าน Micron หรือ 10-6 เมตรขั้นตอนการทำเลสิก ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ1แยกผิวกระจกตาออก2ใช้แสงเลเซอร์เพื่อปรับผิวกระจกตาโดยการทำ เลสิกจะทำโดยใช้ยาชาหยอดตาเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีดมยาสลบ เพราะระหว่างทำจะมีบางขั้นตอนที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้รับบริการบ้าง ที่จะมองตรงแสงที่จุดใดจุดหนึ่ง กระจกตาของเราซึ่งอยู่ส่วนหน้าสุดของลูกตา ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อบางๆ ที่อัดแน่นกันอยู่เป็นชั้นๆ ซึ่งจะมีการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Microkeratome เพื่อเปิดผิวของกระจกตาเท่านั้น ผิวกระจกตาที่ถูกแยกออกมาก็จะถูกเปิดออกโดยยังมีขั้วด้านหนึ่งเหลือติดไว้กับลูกตาตลอดเวลาจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการใช้แสงเลเซอร์มาปรับความ โค้งกระจกตา ซึ่งใช้เวลาเพียง 5-10 วินาที เท่านั้น ระหว่างขั้นตอนนี้จะต้องมองนิ่งที่แสงนำเลเซอร์ซึ่งเป็นจุดสีแดงเพื่อให้แสง ตกลงกลางดวงตาพอดี บางช่วงอาจมองไม่ตรงหรือมองไฟสีแดงไม่เห็น เพราะเลเซอร์ที่เราใช้มีระบบตามการกลอกของลูกตา (pupil Tracking) ที่เร็วมาก ถึงแม้มองไม่ตรงบ้างแสงเลเซอร์สามารถจะตามลูกตาได้โดยอัตโนมัติ […]

อ่านต่อ ..