คำบอก เล่าประสบการณ์การทำเลสิก (Testimonial)

สายตาน้ำตาลเป็นปกติแล้วนะทุกคน ?

น้ำตาล พิจักขณา รีวิว ทำเลสิคที่ศูนย์เลสิค รพ วิภาวดี

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

อะไรที่ทำให้เกรซ กาญจน์เกล้า ตัดสินใจทำเลสิค ที่ศูนย์เลสิค รพ. วิภาวดี

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

ดีเจเพชรจ้าและน้องนิวเคลียร์

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

คุณอุ้ม ลักขณา

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

คุณตั๊ก บริบูรณ์ จันทร์เรือง

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

ผ่านการรับรองมาตรฐาน

มีปัญหาเรื่องสายตาอย่านิ่งนอนใจ ทีมแพทย์ & บุคลากรที่ผ่านการรับรอง ISO, HA ...