fade-leftfade-rightข้อมูลติดต่อศูนย์เลสิก รพ. วิภาวดี

แผนที่ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลวิภาวดี

มีปัญหาเรื่องสายตาอย่านิ่งนอนใจ ทีมแพทย์ & บุคลากรด้านจักษุ ที่ผ่านการรับรอง ISO, HA, JCI ...

ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาสายตาฟรี โทร. (02)9412890-3