ติดต่อศูนย์เลสิก รพ. วิภาวดี

ศูนย์เลสิคโรงพยาบาลวิภาวดี (Advanced Lasik Center) ยินดีให้คำปรึกษา!!!

ที่ตั้งศูนย์

51/3 ชั้น 3 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวดี ถ. งามวงศ์วาน, แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์