โปรโมชั่น เลสิค เหลือ 46,000 บ !!

อะไรที่ทำให้เกรซ กาญจน์เกล้า ตัดสินใจทำเลสิค

หมายเหตุ: ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล

โปรโมชั่น เลสิก, PRK – โปรโมชั่นครบรอบศูนย์เลสิก 14 ปี

 • ค่าตรวจประเมินสภาพสายตา 1, 500 บาท
  ราคาปกติ 2,000 บาท
 • PRK 1 ตา
  30,000 บาท
 • PRK 2 ตา
  46,000 บาท (ผ่อน 0% 6 เดือน) ** โปรโมชั่นนี้หมดสิ้นเดือนนี้เท่านั้น!
 • LASIK 1 ตา
  35,000 บาท
 • LASIK 2 ตา
  46,000 บาท (ผ่อน 0% 6 เดือน) ** โปรโมชั่นนี้หมดสิ้นเดือนนี้เท่านั้น!
ผ่านการรับรองมาตรฐาน

มีปัญหาเรื่องสายตาอย่านิ่งนอนใจ ทีมแพทย์ & บุคลากรที่ผ่านการรับรอง ISO, HA...

หมายเหตุ: 

ตรวจสภาพสายตา

กรณีใส่คอนเเทคเลนส์ต้องถอดก่อนมาตรวจ 3 วัน ขั้นตอนการตรวจใช้เวลา 3 ชม.กรณีตรวจเเล้วทำได้ เช่น กระจกตาหนา, ปริมาณน้ำตาปกติ, ลูกตาปกติ , คุณหมอจะเเนะนำวิธีการทำให้ทราบ

ราคานี้รวม

ราคานี้รวมค่ายาครั้งแรก และค่าตรวจหลังผ่าตัดจนครบ 1 ปี (การตรวจหลังผ่าตัดจะมีระยะเวลานัด ดังนี้ 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี)

ผ่อน 0% 10 เดือน

โปรโมชั่นผ่อน 0% 6 เดือน กับธนาคารกสิกรไทย, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย , กรุงศีอยุธยาเเละ Citibank